Spoločnosť ELIXIR Joico SALON rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Infolinka pre zákazníkov:
0917 640 360
Pondelok - Piatok: 08:00 - 17:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - TU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu www.original-papanga.sk(ďalej len „kúpna zmluva“). V prípade, ak nie ste spotrebiteľ, ale napr. predajca, kontaktujte nás – dohodneme podmienky predaja a dodania tovaru. Náš e-shop je určený len osobám vo veku minimálne 16 rokov.

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a sú pre nás oboch (predávajúceho i kupujúceho) záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a súhlasíte s nimi v celom rozsahu.
 2. Predávajúci:

Ing. Táňa Štujberová – TANA, s miestom podnikania: Záhradná 1870/22C, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 37493361, DIČ: 1024733127, IČ DPH: SK1024733127 (ďalej len „predávajúci“).

Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27.

Poštová adresa a kontaktné údaje predávajúceho (tu nás nájdete):

ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová,  Záporožská 4, 851 01 Bratislava, tel.: +421 917 640 360, +421 905 60 44 97, email: info@original-papanga.sk

 1. Kupujúcim ste vy ako spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Tovar je špecifikovaný na stránkach internetového obchodu www.original-papanga.sk, vrátane jeho ceny, spôsobov prepravy a poštovného.

B. OBJEDNÁVKA

 1. Za účelom zjednodušenia zadávania objednávok a využívania benefitov určených registrovaným užívateľom sa môžete v našom e-shope bezodplatne zaregistrovať a zriadiť si vlastné konto, v ktorom budú uchované vaše základné údaje a história vašich objednávok a zliav. Okamžité množstevné zľavy a vernostné zľavy poskytujeme plošne registrovaným zákazníkom e-shopu. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek obmedziť a/alebo zrušiť poskytovanie zliav a služby registrácie v e-shope a právo zrušiť vašu registráciu v prípade, ak ste za posledných 5 rokov nevykonali žiadnu objednávku nášho tovaru. O zrušenie vašej registrácie v e-shope môžete kedykoľvek bez uvedenia dôvodu požiadať aj vy  to zaslaním tejto požiadavky na našu kontaktnú adresu emailom alebo písomne poštou.
 2. Objednávku tovaru vykonáte elektronicky vyplnením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.original-papanga.sk. V objednávke musíte uviesť minimálne: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, email, telefónne číslo a iné údaje súvisiace s objednávkou (množstvo a druh tovaru, spôsob dopravy, spôsob platby a pod.). Objednávka je dokončená stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.
 3. V prípade, ak nemáte záujem o registráciu v našom e-shope, objednávku nám môžete zaslať prostredníctvom emailu na našu kontaktnú emailovú adresu. V objednávke musia byť uvedené minimálne nasledujúce informácie: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (ak je iná ako fakturačná), email, telefónne číslo a iné údaje súvisiace s objednávkou (množstvo a druh tovaru, spôsob dopravy, spôsob platby a pod.).
 4. Po spracovaní vašej objednávky môžu nastať dve situácie:
  1. Zašleme vám na emailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie (akceptáciu) vašej objednávky. Doručením tohto emailu o prijatí vašej objednávky dochádza medzi nami k uzavretiu kúpnej zmluvy.
  2. V prípade, ak nie je možné vybaviť vašu objednávku vôbec alebo v dodacej lehote určenej v týchto VOP, Vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailu a/alebo telefonicky a dohodneme sa na stornovaní objednávky alebo nových podmienkach predaja tovaru. Odoslaním emailu, ktorým vyslovíte súhlas s novými podmienkami kúpy tovaru, medzi nami dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

C. VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

 1. Vašu objednávku sme povinní vybaviť a dodať vám tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar však bežne odosielame v lehote do 5 pracovných dní, ak je na sklade. V prípade, ak tovar nemáme na sklade, budeme vás informovať o predpokladanej dobe dodania.
 2. Ak tovar nevieme dodať v dohodnutej lehote alebo za dohodnutú kúpnu cenu, budeme vás o tejto skutočnosti informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Táto situácia môže nastať napríklad vtedy, keď tovar nie je na sklade, tovar je nedostupný, výrobca tovaru prestal objednaný tovar vyrábať, prerušil jeho výrobu, zmenil jeho kúpnu cenu, nastali dôvody vyššej moci (teroristický útok, živelné pohromy a pod.), zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru alebo z iného dôvodu, hoci sme vynaložili úsilie, ktoré od nás možno spravodlivo požadovať, ale tovar sa nám nepodarilo zabezpečiť.
 3. Ak tovar nevieme dodať v dohodnutej dodacej lehote a/alebo za dohodnutú kúpnu cenu, môžeme my (predávajúci) alebo vy (kupujúci) kedykoľvek odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.
 4. Naša povinnosť dodať tovar je splnená jeho odovzdaním na prepravu a v prípade osobného vyzdvihnutia odovzdaním tovaru vám ako kupujúcemu alebo inej osobe určenej v objednávke.

D. DOPRAVA

 1. Tovar doručujeme v Slovenskej republike a do Českej republiky.
 2. Tovar dodávame spolu s dokladom o jeho kúpe (faktúrou) prostredníctvom (i) Slovenskej pošty, a.s. alebo (ii) na Vašu žiadosť kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „DPD“). Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v našej prevádzke: ELIXIR Joico SALON, Záporožská 4, 851 01 Bratislava.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Doručovateľ

Druh zásielky

Lehota doručenia

Cena

Slovenská pošta, a. s.

list 1. triedy na dobierku (do 2000g)

1-2 pracovné dni od odoslania zásielky

2,50 EUR

DPD

doručenie kuriérom dobierka

1-2 dni od

odoslania zásielky

4,50 EUR

Osobný odber

Podľa dohody

Podľa dohody

0 EUR


V SR je doprava pri objednávke nad 20 EUR zadarmo (poštovné = 0 EUR, iba pri využití Slovenskej pošty).

ČESKÁ REPUBLIKA

Doručovateľ

Druh zásielky

Lehota doručenia

Cena

Slovenská pošta, a. s.

list 1. triedy na dobierku

3-5 pracovných dní od odoslania zásielky

4,50 EUR

 1. Lehota doručenia sa počíta od podania zásielky na prepravu. Lehota doručenia je len orientačná a závisí od podmienok každého dopravcu. Lehota dodania sa môže zmeniť v prípade zmeny podmienok dopravcu. Nezodpovedáme preto za neskoršie doručenie tovaru z dôvodov na strane dopravcu a taktiež z dôvodov uvedenia nesprávnej adresy prijímateľa (adresáta).
 2. Pri prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať: (i) či nie je obal a balenie zásielky poškodený a (ii) či nie je tovar zjavne poškodený a (iii) či nemá zjavné vady. Za vady spôsobené dopravcom nezodpovedáme. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, vady alebo ak zjavne chýba tovar, nepreberajte zásielku. V takomto prípade spíšte s doručovateľom zásielky príslušný záznam o reklamácií a odmietnutí prevzatia zásielky a informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr, aby situáciu mohli vyriešiť.
 3. Po doručení zásielky s tovarom máte právo na rozbalenie zásielky a prehliadku tovaru tak, akoby ste si ho prehliadali v tzv. kamennom obchode. Ak však porušíte ochranný obal, v ktorom je tovar umiestnený, z hygienických dôvodov a z dôvodov ochrany zdravia nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od jeho doručenia podľa časti H týchto VOP.

E. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ako kupujúci ste povinný/á uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a poštovné za jeho doručenie. Žiadne ďalšie poplatky neúčtujeme. Cena tovaru vrátane DPH a poštovného je uvedená v internetovom obchode www.original-papanga.sk.
 2. Tovar zasielane na dobierku, t. j. kúpnu cenu a poštovné zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru. Platba platobnou kartou nie je možná.

F. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMOVANIE TOVARU

 1. Na všetok tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Tovar možno reklamovať spôsobom a za podmienok určených v Reklamačnom poriadku, ktorý tiež upravuje možnosti alternatívneho riešenia sporov.

G. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v prípadoch uvedených (i) v týchto VOP, (ii) v Reklamačnom poriadku, a ďalej (iii) v prípadoch určených príslušnými právnymi predpismi.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy doručte emailom alebo písomne na našu korešpondenčnú adresu: ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová, Záporožská 4, 851 01 Bratislava, email: info@original-papanga.sk.

H. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. To neplatí v prípade, ak ste porušili pôvodný ochranný obal, v ktorom je tovar zabalený. Ak došlo k porušeniu ochranného obalu tovaru, nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle prvej vety a to z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová, Záporožská 4, 851 01 Bratislava, email: info@original-papanga.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete aj na našej stránke. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu: ELIXIR Joico SALON, Ing. Táňa Štujberová, Záporožská 4, 851 01 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Tovar nám neposielajte na dobierku, nie sme povinní ju prevziať.
 5. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. To znamená, že tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom hygienickom obale spolu s kompletnou dokumentáciou.

I . OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Bližšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich právach sú uvedené v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke.

J. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov). Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 2. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi kúpnou zmluvou (t. j. akceptovanou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami) a týmito VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
 3. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto VOP a to tak, že na stránke internetového obchodu www.original-papanga.sk zverejníme nové znenie VOP. Nové znenie VOP bude zverejnené najneskôr v deň nadobudnutia ich účinnosti. Všetky objednávky vykonané pred zverejnením nového znenia VOP sa však spravujú pôvodným znením VOP bez ohľadu na to, kedy dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.


Pri objednávke nad 20€
doprava v SK zadarmo
Posielame aj do
Českej republiky
Všetky vyrábané modely
máme na sklade
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe